• blogi
  • Helena Ojala

    Minu igapäevaks on meeskondade ja talentidega töötades leida üles nende ressursid, tegutsemisnupud ja arengupunktid. Coachi ja superviisorina ma siiralt usun (ja näen ka iga päev) et õige toetuse najal on inimesed võimelised korda saatma tõeliselt vägevaid asju ning saavutama oma eesmärke senisest palju efektiivsemalt, kiiremini ja motiveeritumalt.

    Kui 12 aastat tagasi alustasin ise noore meeskonnajuhina, kütkestas mind enim selle töö juures just inimeste meeletu potentsiaal – võimed ja oskused, mis siiski tihtipeale jäid varjatuks ja ei leidnud täit rakendust. Küsimused „Miks? ja „Kuidas seda muuta?“ viisid mind selleni, et minust sai coach ja psühholoogiline nõustaja. Õppisin Tartu Ülikoolis psühholoogiat ning läbisin 3 aastase rahvusvahelise superviisorite ja coachide väljaõppe.
    Minu tööstiil on lahendusekeskne, meetoditepõhine ja konkreetse inimese vajadustest lähtuv. Armastan kombineerida erinevaid supervisiooni – ja coachingu tehnikaid kooskõlas uuemate psühholoogiamaastiku teooriatega.

    Varem ilmunud