• blogi
 • Bristol & Partnerid

  Eesmärgid mis  teostuvad päriselt,
  ladusad muutused, parajalt ruumi erisustele, avatud ja motiveeriv töökultuur
  ning juhid, kes inspireerivad ja viivad edasi –
  miski, mida saavutada?
  Juhtide ja spetsialistide coaching, supervisioon, kogemuskoolitused –
  on vahendid, millesse me juba 15 aastat siiralt usume ja panustame ning mis on ka meie klientide teekondi jätkusuutlikult toetanud ja muutnud.

  Piret Bristol

  Inimesed ja suhted paeluvad mind. Olen uudishimulik ja otsiva vaimuga. Mul on keeruline paigal püsida. Tegutsemine koolitaja, coachi ning superviisorina pakub igapäevaselt seiklusi, millest osa toimub psüühika salakäikudes, teine osa aga inimeste vahel ja hulgas. Eriti põnevad on päevad, kui saan toetada kellegi tunnetatud reaalsuse nihutamist julguse, tasakaalu, õnne, edukuse suunas.

  Helena Ojala

  Minu igapäevaks on meeskondade ja talentidega töötades leida üles nende ressursid, tegutsemisnupud ja arengupunktid. Coachi ja superviisorina ma siiralt usun (ja näen ka iga päev) et õige toetuse najal on inimesed võimelised korda saatma tõeliselt vägevaid asju ning saavutama oma eesmärke senisest palju efektiivsemalt, kiiremini ja motiveeritumalt.

  Taavet Bristol

  Löön käed külge ja sekkun protsessidesse, mis pakuvad mulle põnevust ning õppimisvõimalusi. Koolitusvaldkonnaga sain tuttavaks 16-aastaselt, kui tegutsesin meeskonnakoolitustel seiklusinstruktorina.

  Olen õppinud psühholoogiat ja maksundust, tegutsenud ettevõtjana muusikaäris, toitlustuses ja energiasäästualal, loonud ning juhtinud mitmeid meeskondi, kogenud ebaõnnestumisi ja edu. Coachin alustavaid ettevõtjaid ning nõustan finantsalal ja maksunduses. Minu süda kuulub aga muusikale, mis väljendub erinevatel üritustel plaatide mängimises.

  Meie kliendid räägivad
  Ave Hinno

  Meeskonnakoolitusel saime oma osakonna liikmetega lähemalt tuttavaks ja igaüks õppis ka iseend paremini tundma. Me saime ka kinnitust, et sobitume omavahel hästi, mis annab meile suure eelise töötegemisel. 

  Koolituse järel oleme täis energiat. Usun, et koolitajad oskasid hästi tunnetada, millist koolitust vajame ja täitsid selle 100%.

  Soovitan Bristol ja Partnerite koolitusi kõigile, kellel traditsiooniliste koolituste limiit täis ja kellel vaja veidi lisamotivatsiooni.

  Klienditoe osakonna juhataja, AS Sertifitseerimiskeskus
  Sigrid Aruväli

  Aastate jooksul olen erinevate meeskondadega osalenud Pireti koolitustel. Tulemuseks on alati olnud iseennast ja üksteist paremini mõistvate inimeste kooslus, kes tänu enda ja kaaslaste olemuse teadvustamisele ning suuremale vastastikusele usaldusele suudavad mõelda ja tegutseda üheskoos meeskonna ning organisatsiooni eesmärkide keskselt.

  Pireti koolitustel kasutatav metoodika on kogemuslik, reflektiivne, mänguline ja vabastavalt lõbus. Erinevates meeskonnaülesannetes, mida toetab videotagasiside, saab ehedalt märgata enda ja kaaslaste loomuomast tegutsemisviisi ning kogeda üllatavaid avastushetki

  Koolitus – ja nõustamiskeskuse juht, Tartu Kutsehariduskeskus
  Anna Frank

  Supervisioon on väga hea võimalus lasta organisatsiooni välisel inimesel turvaliselt ja oskuslikult peegeldada meeskonna tegevust, selle toel saada kindlust otsuste tegemiseks ning parandada koostööd organisatsioonis. Eriti oluliseks pean ma supervisiooni ja muud tööalast nõustamist ja koolitamist just sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele inimestele.

  Olen osalenud Pireti läbiviidud individuaal- ja grupisupervisioonil ning kõige hiljutisem kogemus oli supervisioon meie ühingu juhatuse kahele liikmele. Tegemist oli teatud määral kriisikohtumisega, kuna ühing oli silmitsi olulise otsuse langetamisega, mis puudutas nii kliente kui töötajaid. 

  Juhatuse liige, MTÜ RuaCrew

  Soovid saada lisainfot ja uudiseid? Liitu uudiskirjaga!