• allikad
 • ROLLIPROFIILi test

  b_212_212_16777215_00_images_rolliratasMeeskonna rolliprofiil, algselt loodud Margerisoni ja McCanni poolt, on põhjalikult uuritud ja valideeritud psühhomeetriline tööriist, mis mõõdab meeskonnaliikmete isiklikke tööeelistusi. Profiili tulemus kirjeldab sinu motivatsiooni allikaid ning seda, kuidas sa saad meeskonna toimimisse parimal viisil panustada. Samuti kirjeldab tulemus, kuidas sa eelistad suhestuda teistega, kes tõenäoliselt on sinust erineva arusaamisega töömaailmast. Profiili saavad kasutada meeskonnaliikmed ja juhid erinevatel eesmärkidel, aga kõige võimsam on see tööriist efektiivselt toimiva meeskonna ehitamiseks ja tööshoidmiseks.

   

  TESTI TÄITMISE JUHEND

  Kõigil inimestel on oma eelistused töötegemise suhtes. Ära pea vastamisel silmas oma praeguse töö nõudeid, vaid vasta küsimustele lähtudes sellest, kuidas sa eelistaksid töötada.

  Pea vastamisel silmas tööalaseid eelistusi, sest koduses või sotsiaalses elus võivad su eelistused olla teised.

  Vali igale küsimusele ÜKS järgnevatest vastusekombinatsioonidest:

   

  Vasta KÕIKIDELE küsimustele!

  1.
  Mind veenavad faktid
  Mind veenab inimeste seisukoht õigest ja valest
  2.
  Mulle meeldib otsida palju erinevaid lahendusi, isegi kui selleks tuleb tegutsemist edasi lükata
  Ma tahan olla kindel, et tegutsetakse kiiresti, et probleeme lahendada
  3.
  Otsuse selgitamisel rõhutan fakte, kuna inimesed reageerivad kõige paremini loogikale ja mõistusele
  Otsuste selgitamisel rõhutan veendumusi, sest inimesed pingutavad kõvemini nende asjade eest, millesse nad usuvad
  4.
  Ma eelistan töötada võimalikult suure hulga infoga ja pole sealjuures alati korralik
  Ma eelistan töötada korralikult, nii et ma teaksin, kus asjad on
  5.
  Ma eelistan töötada keeruliste probleemide kallal
  Ma eelistan töötada selgepiiriliste probleemide kallal
  6.
  Ma leian, et teistega asjade üle rääkimine aitab mul otsustada
  Ma eelistan, et mind otsustamiseks omaette jäetaks
  7.
  Ma otsin aktiivselt teooriaid
  Olen praktiline inimene ega kuluta palju aega teoretiseerimisele
  8.
  Mul läheb otsustamiseks ilmselt teistest rohkem aega, sest ma kogun maksimaalselt infot
  Ma otsustan ilmselt kiiremini kui teised, sest mulle meeldib näha tegevust ja tulemust
  9.
  Järele mõeldes olen rohkem suhtleja
  Järele mõeldes olen rohkem vaikne
  10.
  Loogiline analüüs on mulle esmatähtis
  Inimeste tunded on mulle esmatähtsad
  11.
  Kaldun viimasel minutil muutma oma meelt
  Pööran planeerimisele suurt tähtsust ja mulle ei meeldi viimasel minutil meelt muuta
  12.
  Otsustamisel pigem toetun kõhutundele, kui et kulutan aega olukorra analüüsile
  Otsustamisel ma tavaliselt analüüsin olukorda põhjalikult ega usalda kõhutunnet
  13.
  Eelistan olla rohkem organiseerija kui nõustaja
  Eelistan nõustaja rolli organiseerija omale
  14.
  Minult nõuab erilist pingutust suhelda inimestega, keda ma hästi ei tunne
  Mul on üsna lihtne suhelda inimestega, keda ma hästi ei tunne
  15.
  Mulle meeldivad võimalused
  Mulle meeldib tegelikkus
  16.
  Mulle meeldib töö, millega kaasneb avalik tähelepanu, nagu esinemine koosolekutel ja konverentsidel
  Mulle meeldib töö, millega kaasneb vähe avalikku tähelepanu, nii et ma saan seda teha nii, nagu heaks arvan
  17.
  Inimesed võivad minu kohta öelda “kahe jalaga maas”, sest ma lähenen asjadele mõistlikult
  Inimesed võivad minu kohta öelda “peaga pilvedes”, sest mul tekib sageli palju uusi ideid ja lahendusi asjade muutmiseks
  18.
  Ärilistes otsustes püüan oma tunded vaos hoida
  Minu tunded ja veendumused mõjutavad mind oluliselt äriliste otsuste tegemisel
  19.
  Oma töö organiseerimisel teen sageli ajutisi otsuseid ja muudan neid siis vajaduse korral
  Oma töö organiseerimisel jään ma enamasti oma juba tehtud otsuse juurde
  20.
  Töögrupis räägin ma keskmiselt vähem kui teised
  Töögrupis räägin ma keskmiselt rohkem kui teised
  21.
  Ootamatuste vältimiseks planeerin oma tööd kui vähegi võimalik
  Jätan sageli plaanid tegemata ja reageerin kiiresti ootamatustele
  22.
  Mulle tuleb sageli uusi ideid, kuid ma ei tea alati, kuidas neid ellu rakendada
  Tavaliselt ma tean, kuidas midagi teha, kuid mul pole kuigi sageli uusi ideid
  23.
  Minuga on kerge tuttavaks saada, sest mulle meeldib paljusid inimesi kohata
  Olen üsna vaikne ja inimesed ei tea alati, kes ma tõeliselt olen
  24.
  Mulle meeldivad selged reeglid, et igaüks teaks, mida teha ja et töö saaks korralikult tehtud
  Eelistan vähem reegleid ja eeskirju, et saaks kergesti muutusi teha, kui see on vajalik
  25.
  Mulle tulevad parimad ideed, kui töötan teistega koos
  Mulle tulevad parimad ideed, kui töötan üksi
  26.
  Ma panen rõhku uute ideede loomisele
  Ma panen rõhku faktide otsimisele
  27.
  Tavaliselt lasen ma oma südamel valitseda mõistuse üle
  Tavaliselt lasen ma oma mõistusel valitseda südame üle
  28.
  Detailidele tähelepanu pööramine on kõige olulisem osa tööprotsessist
  Loovusele tähelepanu pööramine on kõige olulisem osa tööprotsessist.
  29.
  Ma mõtlen, et põhiliselt olen mõistuseinimene
  Ma tunnen, et põhiliselt kaldun toetuma oma arvamustele ja vaadetele.
  30.
  Ma eelistan sügavuti töötada väheste asjadega korraga
  Ma eelistan töötada laialt paljude asjade kallal korraga.
  31.
  Ma küsin: on see õiglane?
  Ma küsin: kas see töötab?
  32.
  Ma muudan väga harva tähtaegu
  Ma muudan sageli tähtaegu
  33.
  Ma eelistan töötada ülesannete kallal, mille juures saan kasutada juba olemasolevaid oskusi
  Ma eelistan töötada võimalustega, mille juures saan arendada uusi oskusi
  34.
  Olles pinge all, eelistan, et mul on aega iseenda jaoks, et mõelda asjad põhjalikult läbi.
  Olles pinge all, eelistan teistega kohtuda, et rääkida asjad läbi
  35.
  Ma eelistan tegeleda asjadega nii nagu nad tulevad
  Ma eelistan töötada selge graafiku ja süsteemiga
  36.
  Lahendused saavad mulle selgemaks, kui seostan nad oma veendumustega
  Lahendused saavad mulle selgemaks, kui seostan nad faktidega
  37.
  Sageli näen probleemi tervikuna, aga ei pane tähele detaile
  Sageli saan hästi hakkama probleemi detailidega, aga leian olevat raske näha „kogupilti“
  38.
  Ma räägin palju ja see aitab mul mõelda
  Ma mõtlen palju, enne kui rääkima hakkan
  39.
  Pingeolukorras peab mõistus tulema enne isiklikke põhimõtteid
  Pingeolukorras peavad isiklikud põhimõtted tulema enne mõistust
  40.
  Mulle meeldib katsetada asjade uut moodi tegemisega
  Mulle meeldib lahendada probleeme praktilisel süstemaatilisel viisil

   

  MILLINE SÕNA IGAS PAARIS KIRJELDAB SIND PAREMINI?
  Palun täida kõik.

  41.
  Veenma
  Kaalutlema
  42.
  Tulevik
  Olevik
  43.
  Küsimus
  Usk
  44.
  Kujutlusvõime
  Praktiline meel
  45.
  Korralik
  Paindlik
  46.
  Tootmine
  Uurimine
  47.
  Veendumus
  Mõistus
  48.
  Kontsentratsioon
  Mitmekesisus
  49.
  Faktid
  Põhimõtted
  50.
  Jutukas
  Vaikne
  51.
  Planeerimata
  Planeeritud
  52.
  Tunded
  Analüüs
  53.
  Loov
  Praktiline
  54.
  Ellu viima
  Toetama
  55.
  Kontroll
  Otsimine
  56.
  Mõistma
  Otsustama
  57.
  Objektiivne
  Subjektiivne
  58.
  Ehitama
  Kujundama
  59.
  Hoolikas
  Impulsiivne
  60.
  Tegevus
  Informatsioon

   Varem ilmunud
   Eckhart Tolle
   How do we function in an excessive stress situation?
   Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
   PSÜHHOGEOMEETRIA
   Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
   Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
   Narratiivide võim
   KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
   KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
   Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
   Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
   Vastutustundlikkuse äratamine
   Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
   Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
   Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
   Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
   Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
   When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
   Majandustegevusteade
   Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
   ROLLIPROFIILID
   Kliendilugu – Sigridi kogemus
   Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
   Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
   Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
   6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
   Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
   MEESKONNA EDUTEGURID
   Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem