• blogi
 • Coaching

  Kellele ja milleks?

  Helena coaching

  Coachingu fookus on inimese enesearengul, eesmärkide saavutamisel ning enesetõhususel.

  Coach on sinu edutreener, kes aitab sul jõuda selleni, et saaksid teha ja olla unistatud viisil.

   

   Coachingu abil:
  + Leiad uut motivatsiooni ja julgust, et ellu viia oma unistusi ja   eesmärke
  + Õpid vahendeid, mille kaudu olla terve, hoida tasakaalu, et ennetada    stressi ja läbipõlemist
  + Arendad ennast kui juhti, õppides muudatusi juhtima, konflikte lahendama, meeskonda looma ja inimesi    inspireerima
  + Leiad lahendusi läbi uute vaatenurkade avastamise
  + Ventileerid oma sisekõnet ning saad sellele tagasisidet
  + Avastad enda kohta uusi asju – ja muutud tänu sellele tõhusamaks

   

   

  Coachingu vormid

   

  1. Terviklik  coachingupakett organisatsioonile

  Tervikliku lahenduse puhul on tegemist pikaajalise programmiga, mis sisaldab mitmeid mooduleid ning mille tulemusel jõutakse soovitud muudatused läbi viia organisatsiooni tasemel. 

  Tüüpmoodulid terviklahenduse puhul:
  –  Ettevõtte eesmärkide ja vajaduste väljaselgitamine (küsitlused, tagasisided, audit, mõõdikud)
  –  Tutvustusseminar töötajatele coachingu olemusest ja võimalustest
  –  Valdkonnakoolitused vastavalt kokkuleppele (suhtlemistreening, stress ja läbipõlemine, motivatsioon,     meeskonnatöö, konfliktijuhtimine, aja planeerimine vms)
  –  Individuaalsed coachingusessioonid võtmetöötajatega
  –  Grupisessioonid meeskondadega
  –  Kokkuvõttev seminar – muudatuste juhtimine ja tegevusplaani koolitus
  –  Tulemuste mõõtmine ettevõttega
  –  Jooksev edasine arengutoetus ja konsultatsioon

  Tervikprotsessi puhul toimuvad muutused organisatsioonis seestpoolt väljapoole – inimesed hakkavad rohkem nägema suurt pilti, teavad enda panustamisvõimalusi, tunnevad end motiveerituna ning oskavad kasutada oma ressursse sihipärasemalt. Takistused ületatakse ning kitsaskohad avatakse. Ühise eesmärgi suunas on kergem ja selgem liikuda.


  2.  Talentide individuaalne coaching

  WP_20150923_13_29_05_ProJuhtidele, talentidele ja võtmetöötajatele suunatud coachingu eesmärk on hoida ja arendada konkreetset inimest, et tema võimekus ettevõttele lisaväärtust tuua saaks selgema suuna.
  Juhtidele ja talentidele mõeldud coaching on protsess, kus lepitakse kokku eesmärgid ja vajadused, ning tegeletakse nendega mitme individuaalne kohtumise vältel. Kuna tegemist on rätsepatööga, siis saab silmas pidada konkreetse inimese hetkevajadusi ja tulemus on eriti tõhus ja pikaajaline.


  3.  Meeskonnacoaching

  Eriti sobiv coachingu vorm alles alustavatele tiimidele või meeskonnale, kes on seisakus, muutuste lävel, või soovib arendada konkreetseid meeskonnaoskuseid ja töötada koos tõhusamalt.IMG_1379

  Häid tulemusi annab meeskonnacoaching kriisiolukordades, konfliktide puhul, pingelisteks tööperioodideks või projektideks ettevalmistamisel.
  Toetavaks ja tulemuslikuks jõuks on coachingu vahetu kuulav stiil, kus inimesed saavad neile oluliste teemadega sügavuti tegelda. Töö meeskondadega toimub kokkulepitud ajavahemikul ning koosneb tavaliselt 3st-6st kohtumisest.

   

  Individuaalne Coaching

  Coachingusse võid tulla ka organisatsioonist sõltumata –  kui seisad ristteel, soovid elus teha muudatusi ning saada selgust edasiliikumise suundades. Individuaalse coachingu kohtumistel lepitakse kokku inimese vajadused ja eesmärgid ning töötatakse nendega teatud aja vahemikus.

   

  Majandustegevuse teatis 201306 8.05.2018

  Õppekavarühm Isikuareng

  TÄIENDUSÕPPE ÕPPEKAVA

  Õpetajate ja koolijuhtide arenguprogramm

  Õppekava maht 140 tundi

  Õppemeetod Individuaalne coaching  ja grupicoaching

  Õpiväljundid: Õpetajate omavaheline koostöö on paranenud; õpetajad on valmis kasutama erinevaid metoodikaid; õpetajad kasutavad enesereflektsiooni kui töövahendit; töö võtted on suunatud lahendustele; õpetamise kvaliteet on paranenud; õpetaja tunneb erinevaid toimetuleku mehhanisme ja oskab neid kasutada

  Sisu:

  Meeskonna situatsiooni kaardistamine, meeskonna ühiste printsiipide teadvustamine, meeskonna dialoogilise kultuuri arendamine, infovahetuse parandamine, rollid ja tööjaotus, koostööpädevuste analüüs ja arendamine, eneseanalüüsi ja refleksioonioskuste õppimine, tegevuste teadlik eesmärgistamine, muudatuste juhtimine individuaalsel ja meeskondlikul tasandil, erinevuste mõistmine, nendega arvestamine, väärtustav tagasiside andmise ja vastuvõtmise oskuste omandamine.

   

   

  Piert ja Helena

  Piret Bristol ja Helena Ojala on rahvusvaheliselt sertifitseeritud coachid, kes omavad ANSE standardile vastavat kvalifikatsiooni. Mõlemad kuuluvad Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse.

  Piret Bristol õpib lahenduskeskse coachingu “The ART & Science of Coaching” koolitusprogrammis, mis on akrediteeritud ICF-i (International Coach Federation) poolt.

  Teeme koostööd kogenud coachidega Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingust ning International Supervision and Coaching Institute`st.

   

  Varem ilmunud