• allikad
 • Coaching

  Coachingust – kellele ja milleks?

  Coachingu fookus on inimese enesearengul, eesmärkide saavutamisel ning enesetõhususel.

  Coach on sinu edutreener, kes aitab sul jõuda selleni, et saaksid teha ja olla unistatud viisil.

  Coachingu abil:

  + Leiad uut motivatsiooni ja julgust, et ellu viia oma unistusi ja   eesmärke
  + Õpid vahendeid, mille kaudu olla terve, hoida tasakaalu, et ennetada    stressi ja läbipõlemist
  + Arendad ennast kui juhti, õppides muudatusi juhtima, konflikte lahendama, meeskonda looma ja inimesi    inspireerima
  + Leiad lahendusi läbi uute vaatenurkade avastamise
  + Ventileerid oma sisekõnet ning saad sellele tagasisidet
  + Avastad enda kohta uusi asju – ja muutud tänu sellele tõhusamaks

   

  Coachingu vormid

  1.Individuaalne coaching ehk arengutreening

  Coaching ehk arengutreening on sulle, kui seisad elu ristteel, soovid teha muudatusi ja viia ellu unistused. Coaching aitab sul saada selgust, milline suund võtta, kuidas teele asuda ning seal püsida. Coach aitab sul sõnastada eesmärgid ja leida parimad viisid nende teostamiseks. Coachinguprotsess kestab tavaliselt mõnest nädalast poole aastani. Selle aja jooksul toimuvad mõne nädala tagant coachingu kohtumised, mis kestavad 1-1,5 tundi.

  2.  Juhtide ja talentide individuaalne coaching

  Juhtidele, talentidele ja võtmetöötajatele suunatud coachingu eesmärk on hoida ja arendada konkreetset inimest, et tema võimekus ettevõttele lisaväärtust tuua saaks selgema suuna.
  Juhtidele ja talentidele mõeldud coaching on protsess, kus lepitakse kokku eesmärgid ja vajadused, ning tegeletakse nendega mitme individuaalne kohtumise vältel. Kuna tegemist on rätsepatööga, siis saab silmas pidada konkreetse inimese hetkevajadusi ja tulemus on tõhus ja pikaajaline.

  3.  Meeskonnacoaching

  Eriti sobiv coachingu vorm alles alustavatele tiimidele või meeskonnale, kes on seisakus, muutuste lävel, või soovib arendada konkreetseid meeskonnaoskuseid ja töötada koos tõhusamalt.IMG_1379

  Häid tulemusi annab meeskonnacoaching kriisiolukordades, konfliktide puhul, pingelisteks tööperioodideks või projektideks ettevalmistamisel.
  Toetavaks ja tulemuslikuks jõuks on coachingu vahetu kuulav stiil, kus inimesed saavad neile oluliste teemadega sügavuti tegelda. Töö meeskondadega toimub kokkulepitud ajavahemikul ning koosneb tavaliselt 3st-6st kohtumisest.

  4. Terviklik  coachingupakett organisatsioonile

  Tervikliku lahenduse puhul on tegemist pikaajalise programmiga, mis sisaldab mitmeid mooduleid ning mille tulemusel jõutakse soovitud muudatused läbi viia organisatsiooni tasemel. 

  Tüüpmoodulid terviklahenduse puhul:
  –  Ettevõtte eesmärkide ja vajaduste väljaselgitamine (küsitlused, tagasisided, audit, mõõdikud)
  –  Tutvustusseminar töötajatele coachingu olemusest ja võimalustest
  –  Valdkonnakoolitused vastavalt kokkuleppele (suhtlemistreening, stress ja läbipõlemine, motivatsioon,     meeskonnatöö, konfliktijuhtimine, aja planeerimine vms)
  –  Individuaalsed coachingusessioonid võtmetöötajatega
  –  Grupisessioonid meeskondadega
  –  Kokkuvõttev seminar – muudatuste juhtimine ja tegevusplaani koolitus
  –  Tulemuste mõõtmine ettevõttega
  –  Jooksev edasine arengutoetus ja konsultatsioon

  Tervikprotsessi puhul toimuvad muutused organisatsioonis seestpoolt väljapoole – inimesed hakkavad rohkem nägema suurt pilti, teavad enda panustamisvõimalusi, tunnevad end motiveerituna ning oskavad kasutada oma ressursse sihipärasemalt. Takistused ületatakse ning kitsaskohad avatakse. Ühise eesmärgi suunas on kergem ja selgem liikuda.

   

  Piret Bristol on rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach, kes omab ANSE standardile vastavat kvalifikatsiooni ja kuulub Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse. Piretil on superviisori/coachi 8. kvaliteeditase. Piret on lõpetanud Erickson International College`i lahenduskeskse coachingu “The ART & Science of Coaching” koolituse, mis on akrediteeritud ICF-i (International Coach Federation) poolt.

   

   

  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem