• allikad
 • Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev

  Kui äri või või haridusvaldkonnas töötavad inimesed teevad sageli suured silmad, kuuldes sõna supervisioon, siis coaching on enamusele tuttav mõiste. Supervisioon ja coaching on üsna lähedased personali arendamise metoodikad ning neid kasutatakse koos mentorlusega vahel koguni sünonüümidena.   Kuid neil kolmel on nii ühisosa kui ka erinevaid tähendust loovaid osi.

  Coaching, millele eestikeelset vasteks on pakutud sõna kootsing (üks tähendustest sellele sõnale võiks olla näiteks – koos-otsing lahenduste leidmiseks), on kliendi ja coachi partnersuhet loov ja mõtteid äratav protsess, mis inspireerib klienti oma isiklikku ja kutsealast potentsiaali tugevdama (coachfederation.org).

  Supervisiooni kaudu toetatakse kvaliteetse teenuse osutamist erinevate valdkondade lõppkliendile ning superviisori kliendiks võivad olla nii ärikonsultant, coach, sotsiaaltöötaja kui õpetaja. Supervisioon toimub põhiliselt eneserefleksiooni kaudu. Supervisioonis töötatakse läbi klienditööga seotud emotsionaalselt keerulised olukorrad ning seatakse sihiks neist õppimiskogemuse, tööheaolu ja edasiminekuni jõudmine nii üksi kui koostöös meeskonnaga.

  Mentorluses keskendutakse tööalaselt kogenuma kolleegi toetuse jagamisele oma vähem kogenud töökaaslas(t)ele; arutakse ja analüüsitakse ikka samu, töö ja töösuhetega seotud teemasid ja keerulisi olukordi; sihiks on inimese kohanemine tööga ja töö kohandamine inimesega.

  Organisatsioonid hakkasid supervisiooni ja mentorlust Eestis kasutama 90ndate keskpaigas, coachingu võimalused teadvustati mõned aastat tagasi  ning praeguseks on sellest saanud oluline juhtimistööriist.

  Maailmas said supervisioon ning coaching alguse erinevatest valdkondadest, supervisioon kasvas välja meditsiinist ja psühhoteraapiast ning coaching spordist ja koolitusest.
  Eestis tegutsevad superviisorid ehk töönõustajad on koondunud Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse (supervisioon.ee), mis loodi 1997. aastal. Ühing on Euroopa Rahvuslike Supervisiooniühingute Assotsiatsiooni (anse.eu) liige.

  Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juubeliaastal toimuvad mitmed üritused, sealhulgas supervisiooni ja coachingut tutvustavad töötoad. Tuleme heameelega Eestimaa erinevatesse paikadesse ja erinevate valdkondade organisatsioonidesse, et teiega koos otsida võimalusi organisatsioonide ja töötajate arendamiseks. Maikuu Personalipraktiku numbris ilmus artikkel supervisioonist ja coachingust.

   

   

  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem