• allikad
 • MEESKONNA EDUTEGURID

  Kõik me oleme meeskonna liikmed. Perekond, spordivõistkond või puhkpilliorkester on näited meeskondadest, kus me oleme varasest noorusest peale üksteisega tihedalt seotud.

  Meeskonda iseloomustavad võtmetunnused on liikmete ühine eesmärk ja sõltuvus üksteisest üldisel meeskonna toimimisel. Kuigi enamik tegevusi või töid tehakse individuaalselt, kindlustab organisatsiooni edu nii liikmete kui meeskondade ühine pingutus.

  Kaasaegne eluviis on paljuski seotud meeskonnatööga. Tulemuslikud meeskonnad on need, mis on edukad eesmärkide saavutamisel, eeldades, et eesmärgid pakuvad väljakutseid ja on arendavad. Kasvav on suund isejuhtivate töögruppide suunas, milles iga liige vastutab vastuvõetud otsuste eest. Selliste gruppide toimimiseks on vaja sügavalt mõista, miks meeskonnad ebaõnnestuvad või mis on edutegurid.

   

  Team Management Systems meeskonnakäsitus kirjeldab kõrge energiaga meeskondi, kus:

   

  Nende tunnuste põhjal saad arutleda oma meeskonna toimimise üle.

  Millisel määral on need eeldused toetatud ja kantud sinu meeskonnas?

  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem