• blogi
 • MEESKONNA EDUTEGURID

  Kõik me oleme meeskonna liikmed. Perekond, spordivõistkond või puhkpilliorkester on näited meeskondadest, kus me oleme varasest noorusest peale üksteisega tihedalt seotud.

  Meeskonda iseloomustavad võtmetunnused on liikmete ühine eesmärk ja sõltuvus üksteisest üldisel meeskonna toimimisel. Kuigi enamik tegevusi või töid tehakse individuaalselt, kindlustab organisatsiooni edu nii liikmete kui meeskondade ühine pingutus.

  Kaasaegne eluviis on paljuski seotud meeskonnatööga. Tulemuslikud meeskonnad on need, mis on edukad eesmärkide saavutamisel, eeldades, et eesmärgid pakuvad väljakutseid ja on arendavad. Kasvav on suund isejuhtivate töögruppide suunas, milles iga liige vastutab vastuvõetud otsuste eest. Selliste gruppide toimimiseks on vaja sügavalt mõista, miks meeskonnad ebaõnnestuvad või mis on edutegurid.

   

  Team Management Systems meeskonnakäsitus kirjeldab kõrge energiaga meeskondi, kus:

   

  Nende tunnuste põhjal saad arutleda oma meeskonna toimimise üle.

  Millisel määral on need eeldused toetatud ja kantud sinu meeskonnas?

  Varem ilmunud