• allikad
 • Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?

  Õpi tundma kolleegide kultuuri ja väärtusi ning austa erinevusi. Kui näiteks ameeriklased kasutavad heameelega OK žesti, siis brasiillased tunnevad sama žesti nähes end solvatuna. Venelased jälle ei kingi kunagi paarisarvu lilli, sest seda tehakse ainult matustel. Ning osades araabia kultuurides tähendab naise poolt terekäe ulatamine mehele seksi pakkumist.

  Sinu kolleegide pühad tähendavad neile palju ja sa võidad nende südame, kui tuled neile vastu ning asendad neid, kui pidustused satuvad tööpäevadele.

  Töökultuurid üle maailma erinevad samuti palju. Kui Lääne-Euroopas ning Põhja-Ameerikas peetakse töötajate kaasamist tavaliseks, siis Aasiast või Aafrikast pärit kolleegid võivad olla rohkem harjunud autoriteediga ning täidavad käsku isegi juhul, kui saavad aru selle mõttetusest. Multikultuurses meeskonnas peaks piisavalt aega investeerima, et ühist töökultuuri luua.  Autoritaarsest kultuurist pärit kolleege tuleks julgustada oma arvamust välja ütlema ja teadvustada neile, et erineva arvamuse väljendamine ei too kaasa karistust.

  Ole ettevaatlik üldistuste ja stereotüüpidega. Ka oma rahva hulgas kohtad paljusid, kelle elupõhimõtted ja käitumine erinevad sinu omast kardinaalselt. Pole siis põhjust arvata, et kõik kolleegid Aasiast või Euroopast  on sarnased. Stereotüüpi võid kasutada, et saada esmane ettekujutus inimesest, aga sealt edasi pead kasutama vaatlust ja suhtlemist, et paremini inimesest aru saada.

  Kui organisatsiooniga liitub uus töötaja, siis tasub võimalikult peatselt anda märku oma lugupidavast suhtumisest tema kultuuritausta. Esimene mulje jääb tavaliselt kestma ja seepärast on hea väljendada oma tundlikku suhtumist uustulnuka rahvusesse. Siin aitab kindlasti soov mõista teise jutu sisu. Tähelepanelik kuulamine aitab vältida arusaamatusi erinevatest kultuuridest pärit inimeste vahel. Õpi tundma oma kolleegide kehakeelt ja žeste ning uuri, mis on erinevates kultuurides hea tava, mis aga sobimatu.

  Aja tajumine on oluline kultuurierinevus. Üks tuntud stereotüüpidest on see, et ameeriklase või sakslase jaoks tähendab koosoleku algus kell 2, et see algab täpselt kell kaks. Mõnedes Aasia maades aga on kohtumise aja määramine orientiiriks ja seetõttu pole hullu saabuda paarkümmend minutit hiljem. Seetõttu tuleb ajataju erinevustele anda ruumi meeskonna aruteludel, et luua koos oma meeskonna kultuur.

  Oluline on vältida oma väärtuste pealesurumist multikultuurses töökeskkonnas. Väga kerge on kaotada teise usaldus, kui peame oma väärtusi teise omast paremaks. Väärtused võtame tavaliselt kaasa oma kodust ja ning meil on sisemine vajadus oma väärtusi kaitsta. Kui tekib väärtuste konflikt, proovi leida võimalus konstruktiivseks dialoogiks. Väärtused ei tohiks olla kommuniktsioonitõrgete põhjuseks. Kui tekitavad suhtlusprobleemid, tuleb otsida kiiresti võimalus nende lahendamiseks, et ei tekiks nende kuhjumise ohtu. Vaidlemine ei vii tavaliselt kuhugi, pigem aitab edasi veenmisoskus. Proovi suhelda sõbralikus toonis, sest niipea, kui tekib tülitsemise õhkkond, paneb see inimesed kaitsepositsiooni ja kokkuleppele jõudmise võimalus väheneb. Multikultuurses meeskonnas on oluline arendada suhtlusoskusi, et erinevatest kultuuridest pärit meeskonnaliikmed tuleksid omavahel kergemini toime.

  Paljud inimesed usuvad, et teisi tuleb kohelda nii nagu sa tahaksid, et sind koheldakse. Erinevate kultuuritavade juures ei pruugi see kehtida. Mina võin tunda mugavalt sulle silma vaadates ja ma ootan sinult seda vastu. Aga sina võid tunda, et ma olen ülbe ja ülemuslik, sest sinu kultuuris on nii tavaks uskuda. Kuldreegel võiks siin olla: kohtle teisi nii nagu nad tahaksid saada koheldud.

   

  Kasutatud materjal: http://www.commisceo-global.com/

  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem