• blogi
  • Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas

    Kaasaegses töökeskkonnas on üks oluline nurgakivi paindlikkus. Kiire kohanemine on aga eriti tähtis multikultuurses meeskonnas. Kui kohtad töökaaslaste käitumisviise, mis erinevad sinu maailmapildist, on oluline kiiresti ja paindlikult reageerida, et mitte kogemata solvata oma teistest kultuuridest pärit kolleege, olgu tegemist religiooni, rassi, väärtuste või käitumisviisidega.

    On mõned tüüpilised vead, mis loovad multikultuurses meeskonnas konflikte.

    Järgmises loos jätkame soovitustega, kuidas edukamalt sellises meeskonnas toimida.

    Varem ilmunud