• allikad
 • Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.

  Kasvava kvalifitseeritud tööjõu puuduse tõttu vaatavad ettevõtted üha rohkem sihipärase talendiotsingu ehk headhuntingu poole.

  Mis see on?

  Sihipärane talendiotsing on protsess, mille käigus leitakse ettevõttele vajalikud ning sobivad töötajad läbi laiahaardelise sihtotsingu, mis erineb oluliselt üldlevinud konkursipõhisest värbamisest.

  Tavalisele konkursile satub üldjuhul valim inimestest, kes otsivad tööd läbi töövahendusportaalide. Infovahetus põhineb töökirjeldusel ning CV-l, mis aga andekate inimeste värbamiseks ei pruugi olla piisav. Või siis ei ava CV piisavalt töötaja tausta ning kiretult kokkuloetud tööaastad erinevates ettevõtetes ei iseloomusta isiksust. Lisaväärtust loova ja kollektiivi sobiva inimese leidmisel peetakse oluliseks, lisaks töötatud aastatele, ka isikuomadusi, väärtusi, hoiakuid, motiveeritust, empaatiavõimet, arengupotentsiaali, eesmärke ja tulevikuplaane.

  Talendid reeglina tööd ei otsi, sest on juba tööga niigi ülekoormatud. Nende tähelepanu püüdmiseks ei piisa erinevates portaalides atraktiivsetest töökuulutustest. Konkursside korraldamine ning CV-de vahetamine on mõlema poole jaoks limiteeritud ning passiivne kontakt, mis ei pruugi viia soovitud kvaliteetsuhtluseni. Üks pool ootab, et keegi uksele koputaks, samas teine pool peab olema nö. tänaval jalutades huvitatud sisse astumisest. Keskpõrandal kohtudes leiavad mõlemad osapooled ennast keset 4-voorulist konkursikarusselli. Sellises protsessis on liiga palju ettemääramatust ning ajakulu mõlema osapoole jaoks.

  Suurte otsuste tegemisel on inimesele vaja teha väärtuspakkumine, mis teda kõnetab.
  Vähemtähtis ei ole ka väärtuspakkumise veenev esitus, mis loob usaldusväärse kontakti protsessiga jätkamiseks. Lisaks palgale on talendile olulised arengu- ja õppimisvõimalused, ettevõtte väärtused, kollektiivi ühtsus, kolleegide kompetentsus, töökeskkond, paindlik graafik ning karjäärivõimalusted ettevõttes, jm asjaolud, millega arvestab enda väärtust teadev inimene. Mida kõrgem on soovitud kvalifikatsioon ja töökoha keerukus, seda vähem tõenäoline on konkursside õnnestumine – talendid leiavad tööd pigem läbi saavutatud tulemuste ja personaalsete sidemete.

  Sobilike töötajate leidmine ja detailne värbamisprotsess on meie igapäevatöö. Eesmärk ei ole rohkem ega vähem, kui leida väärtustloov inimene kindlale positsioonile. Selleks, et sihik oleks täpne, tuleb arvestada töötaja rolli ettevõttes; tema vastutusalasid; organisatsiooni hierarhiat; vajalike oskuste kaardistamist; ettevõtte väärtusi ning tuleviku- ja kasvuperspektiive. Seda kõike on üksjagu ja alati ei ole ettevõtte juht meister töötajate värbamises. Igaüks jäägu oma liistude juurde ehk mõistlik on kulutada oma ressurssi sellele, milles me meistrid oleme.

  Meie meisterlikkuseks on väärtust loovate ettevõtete ja andekate inimeste ühendamine.

  talent-management-1200

  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem