• blogi
 • Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.

  Kasvava kvalifitseeritud tööjõu puuduse tõttu vaatavad ettevõtted üha rohkem sihipärase talendiotsingu ehk headhuntingu poole.

  Mis see on?

  Sihipärane talendiotsing on protsess, mille käigus leitakse ettevõttele vajalikud ning sobivad töötajad läbi laiahaardelise sihtotsingu, mis erineb oluliselt üldlevinud konkursipõhisest värbamisest.

  Tavalisele konkursile satub üldjuhul valim inimestest, kes otsivad tööd läbi töövahendusportaalide. Infovahetus põhineb töökirjeldusel ning CV-l, mis aga andekate inimeste värbamiseks ei pruugi olla piisav. Või siis ei ava CV piisavalt töötaja tausta ning kiretult kokkuloetud tööaastad erinevates ettevõtetes ei iseloomusta isiksust. Lisaväärtust loova ja kollektiivi sobiva inimese leidmisel peetakse oluliseks, lisaks töötatud aastatele, ka isikuomadusi, väärtusi, hoiakuid, motiveeritust, empaatiavõimet, arengupotentsiaali, eesmärke ja tulevikuplaane.

  Talendid reeglina tööd ei otsi, sest on juba tööga niigi ülekoormatud. Nende tähelepanu püüdmiseks ei piisa erinevates portaalides atraktiivsetest töökuulutustest. Konkursside korraldamine ning CV-de vahetamine on mõlema poole jaoks limiteeritud ning passiivne kontakt, mis ei pruugi viia soovitud kvaliteetsuhtluseni. Üks pool ootab, et keegi uksele koputaks, samas teine pool peab olema nö. tänaval jalutades huvitatud sisse astumisest. Keskpõrandal kohtudes leiavad mõlemad osapooled ennast keset 4-voorulist konkursikarusselli. Sellises protsessis on liiga palju ettemääramatust ning ajakulu mõlema osapoole jaoks.

  Suurte otsuste tegemisel on inimesele vaja teha väärtuspakkumine, mis teda kõnetab.
  Vähemtähtis ei ole ka väärtuspakkumise veenev esitus, mis loob usaldusväärse kontakti protsessiga jätkamiseks. Lisaks palgale on talendile olulised arengu- ja õppimisvõimalused, ettevõtte väärtused, kollektiivi ühtsus, kolleegide kompetentsus, töökeskkond, paindlik graafik ning karjäärivõimalusted ettevõttes, jm asjaolud, millega arvestab enda väärtust teadev inimene. Mida kõrgem on soovitud kvalifikatsioon ja töökoha keerukus, seda vähem tõenäoline on konkursside õnnestumine – talendid leiavad tööd pigem läbi saavutatud tulemuste ja personaalsete sidemete.

  Sobilike töötajate leidmine ja detailne värbamisprotsess on meie igapäevatöö. Eesmärk ei ole rohkem ega vähem, kui leida väärtustloov inimene kindlale positsioonile. Selleks, et sihik oleks täpne, tuleb arvestada töötaja rolli ettevõttes; tema vastutusalasid; organisatsiooni hierarhiat; vajalike oskuste kaardistamist; ettevõtte väärtusi ning tuleviku- ja kasvuperspektiive. Seda kõike on üksjagu ja alati ei ole ettevõtte juht meister töötajate värbamises. Igaüks jäägu oma liistude juurde ehk mõistlik on kulutada oma ressurssi sellele, milles me meistrid oleme.

  Meie meisterlikkuseks on väärtust loovate ettevõtete ja andekate inimeste ühendamine.

  talent-management-1200

  Varem ilmunud