• allikad
 • Kliendilugu – Sigridi kogemus

  Meie kliendid. Meie inimesed. 
  See kõlab ehk klišeelikult, kuid meie kliendid on meile tõesti olulised. Mitte ainult selle pärast, t tänu klientidele on meil põhjust arveid välja kirjutada  (kuigi seda ka muidugi) aga siin ikkagi midagi palju rohkemat.
  Ilmselt hakkavad koolitusi ja nõustamisi tegema ikkagi need inimtüübid kellele  lihtsalt väga meeldib inimloomus ja selle kõige otsesem kogemine. Me saame teie käest inspiratsiooni ja uut energiat. Meil on teiega koos põnev ja rikastav. 
   Võtame näiteks Sigridi ja tema meeskonnad. Pikaajaline koostöö on koolitaja jaoks justkui kirss tordil. Sest ajas juhtub nii palju asju ja ühe inimese või meeskonna arengut jälgida on põnev ja tänulik tunne.
  Küsisimegi ükspäev Sigridi käest, miks ta ikka ja jälle just Pireti meiliaadressi üles leiab ja meid koolitama kutsub.

  Ja nii ta vastas:

  Pireti olen palunud appi meeskonna ja koostööoskuste arendamise teemadel. Meie esimene koolitus jääb juba 10 aasta tagusesse aega, mil noore ja kogenematu juhina leidsin end väga äreva ja sisemistes pingetes meeskonna eest. Usun, et Pireti koolitus tol hetkel oli pöördelise tähtsusega – äärmise tundlikkuse ja professionaalsusega juhtis ta meid üksteist märkama, aitas maha võtta pinged ning seeläbi suunas meid nägema üheskoos töötamise võimalusi.

  Aastate jooksul olen erinevate meeskondadega osalenud Pireti koolitustel. Tulemuseks on alati olnud iseennast ja üksteist paremini mõistvate inimeste kooslus, kes tänu enda ja kaaslaste olemuse teadvustamisele ning suuremale vastastikusele usaldusele suudavad mõelda ja tegutseda üheskoos meeskonna ning organisatsiooni eesmärkide keskselt.

  Pireti koolitustel kasutatav metoodika on kogemuslik, reflektiivne, mänguline ja vabastavalt lõbus. Erinevates meeskonnaülesannetes, mida toetab videotagasiside, saab ehedalt märgata enda ja kaaslaste loomuomast tegutsemisviisi ning kogeda üllatavaid avastushetki. Eneseanalüüsi küsimustiku tulemusel valmiv isiksuse ja meeskonna rolliprofiilide kaart on samuti olnud üheks väärtuslikuks abivahendiks kommunikatsiooni ning koostöö parendamisel. Koolituste suureks plussiks pean individuaalset lähenemist ning koolitusele eelnevat põhjalikku ettevalmistust.

  Soovitan Pireti koolitusi organisatsioonidele ja meeskondadele, kes on alles kujunemisfaasis või kellega on liitunud uusi kolleege, samuti juba kauem koos töötanud meeskondadele, kes hoolivad oma sisekliimast, tunnevad, et nende koostöö ja eesmärkide saavutamise viisid võiksid efektiivsemad olla või vajavad lihtsalt uut energiat.

  Sigrid Aruväli,
  Tartu Kutsehariduskeskuse
  Koolitus – ja nõustamiskeskuse juht

  A photo by Aidan Meyer. unsplash.com/photos/MApzyeDS-gM

  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem