• allikad
 • Majandustegevusteade

  Uue seaduse kohaselt peavad täiskasvanute koolitusega tegelevad ettevõtted esitama majandustegevuse teate. Bristol & Partnerid OÜ teate number on 164517. Majandustegevuse teate esitanud ettevõte peab oma kodulehel esitama õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise  alused. Toome siinkohal ära koolituskorralduse alused.

  Üldtingimused

  1. Koolitused toimuvad vastavalt Täiendkoolitusasutuse (edaspidi asutus) juhatuse poolt kinnitatud õppekavadele.
  2. Asutusel on õigus muuta õppekava ja kursuse ajakava.
  3. Asutus tagab, et koolitust viivad läbi kvalifitseeritud koolitajad.
  4. Asutus informeerib õppijat kõikidest töökorraldust puudutavatest küsimustest.
  5. Koolituse tellija on kohustatud tasuma koolituse eest esitatud arved õigeaegselt ja vastavalt pakkumusele ja/või lepingule.
  6. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
  7. Nii asutuse koolitajad kui õppijad hoiduvad tegudest, mis võivad kahjustada asutusemainet ja majanduslikke huve.
  8. Õppijad ja koolitajad kasutavad auditooriume ja asutuse vara eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult.
  9. Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.
  10. Koolituse lõpetamisel võib asutus väljastada tõendi.
  Varem ilmunud
  Eckhart Tolle
  How do we function in an excessive stress situation?
  Süsteemne 7 silma mudel superviisoritele & coachidele
  PSÜHHOGEOMEETRIA
  Kuidas suurte muutuste turbulentsis ellu jääda
  Kuidas juhina ennast ja oma meeskonda jõustada suurte muutuste turbulentsis
  Narratiivide võim
  KUIDAS TOIME TULLA TUGEVATE TUNNETEGA
  KUIDAS MUUTA OMA ELU SOOVITUD SUUNAS
  Bristol & Partnerid – kõrge krediidireitinguga ettevõte
  Kaasaegne teadus õnnelikolemisest
  Vastutustundlikkuse äratamine
  Kuidas süsteemid töötavad ehk kuidas hundid muudavad jõgesid
  Töötad multikultuurses meeskonnas? Mida peaksid silmas pidama?
  Milliseid vigu teeme multikultuurses meeskonnas
  Eesti professionaalsel supervisioonil on 20. sünnipäev
  Muretsemine on nagu kiiktool. See annab sulle tegevust, kuid ei vii kuhugi.
  When the student is ready, the teacher appears. Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.
  Majandustegevusteade
  Kui töökonkurss ei too edu. Kuidas leida enda meeskonda tõelist talenti.
  ROLLIPROFIILID
  Kliendilugu – Sigridi kogemus
  Juhtum – Meeskonna arendusprogramm
  Kuus levinud müüti inimese tugevatest külgedest
  Tugevused ja arenguvajadused – kas kasutan tõhusalt?
  6 soovitust millele mõelda esimest korda coachingusse tulles
  Raamatusoovitus: MEESKOND JA MINA
  MEESKONNA EDUTEGURID
  Emotsionaalne intelligentsus ja õnne valem