• blogi
 • Majandustegevusteade

  Uue seaduse kohaselt peavad täiskasvanute koolitusega tegelevad ettevõtted esitama majandustegevuse teate. Bristol & Partnerid OÜ teate number on 164517. Majandustegevuse teate esitanud ettevõte peab oma kodulehel esitama õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise  alused. Toome siinkohal ära koolituskorralduse alused.

  Üldtingimused

  1. Koolitused toimuvad vastavalt Täiendkoolitusasutuse (edaspidi asutus) juhatuse poolt kinnitatud õppekavadele.
  2. Asutusel on õigus muuta õppekava ja kursuse ajakava.
  3. Asutus tagab, et koolitust viivad läbi kvalifitseeritud koolitajad.
  4. Asutus informeerib õppijat kõikidest töökorraldust puudutavatest küsimustest.
  5. Koolituse tellija on kohustatud tasuma koolituse eest esitatud arved õigeaegselt ja vastavalt pakkumusele ja/või lepingule.
  6. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
  7. Nii asutuse koolitajad kui õppijad hoiduvad tegudest, mis võivad kahjustada asutusemainet ja majanduslikke huve.
  8. Õppijad ja koolitajad kasutavad auditooriume ja asutuse vara eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult.
  9. Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.
  10. Koolituse lõpetamisel võib asutus väljastada tõendi.
  Varem ilmunud